Opvoeding & benadering

Vanaf het moment dat het kindje op deze wereld komt, wordt het door zijn ouders/verzorgers al opgevoed. Opvoeding wordt vaak gezien als iets wat betrekking heeft op het oudere kind, maar ook de omgang met baby’s heeft een opvoedend karakter. Het aanleren van eet- en slaapritmes, de baby stimuleren om te rollen en kruipen, het stimuleren van de motorische ontwikkeling zijn een aantal voorbeelden met een opvoedend karakter.

Het opvoedende karakter staat bij Curious Kids centraal. In een omgeving waar het kind zich veilig voelt, komt door een positieve benadering deze opvoedende benadering optimaal tot zijn recht.

Positieve benadering

Curious Kids gelooft dat kinderen te allen tijde positief benaderd moeten worden. Door kinderen te vertellen wat ze goed doen en hen te belonen worden ze gestimuleerd dit positieve gedrag te herhalen. Daarnaast wordt bij Curious Kids negatief gedrag genegeerd. Kinderen hebben veel behoefte aan aandacht en vaak wordt vergeten dat negatieve aandacht ook aandacht is. Door dit te negeren worden kinderen gestimuleerd om meer positief gedrag te vertonen waardoor zij de gewenste aandacht wel krijgen.

Normen en waarden

Curious Kids hecht veel waarde aan normen en waarden binnen de opvoeding. Het is belangrijk dat een kind deze normen en waarden leert, zodat het kan functioneren binnen onze maatschappij. Bij Curious Kids besteden we hier veel aandacht aan. Een kind moet leren om zich aan regels te houden zodat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd blijft en er een veilige en vertrouwde omgeving wordt gecreëerd. Daarbij leert het kind hoe het zich op een nette en beleefde manier moet gedragen tegenover anderen.

Consequent

Wij vinden het belangrijk dat onze opvoedmethodes consequent door onze pedagogische medewerkers worden toegepast. Als er een duidelijke structuur binnen de veilige en geborgen omgeving wordt geboden weet het kind waar het en toe is. Kinderen vinden het heel prettig als ze in grote lijnen weten waar ze aan toe zijn. Door consequent met regels om te gaan, ontstaat er bij het kind geen verwarring en kan het zich veilig voelen. Veiligheid en geborgenheid zijn weer de basiselementen van waaruit het kind exploratiegedrag vertoont. Tijdens de opvoedkundige benadering van het kind staat altijd de stimulering van de lichamelijke, sociale en cognitieve ontwikkeling centraal.

Verschillende thema’s

Curious Kids werkt met verschillende thema’s gedurende het hele jaar. Hierbij kan gedacht worden aan de vier jaargetijden, feestdagen en alles wat hiermee samenhangt. Alle activiteiten zoals liedjes, knutselwerkjes en spelletjes zullen hieraan verbonden worden. Ook is het thema in de aankleding van het kinderdagverblijf terug te zien.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN RONDLEIDING AANVRAGEN