Cognitieve ontwikkeling

Vanaf  het moment dat het kind geboren wordt, ontdekt het de wereld om zich heen. Elke dag is een ontdekking en elke dag leert het kind nieuwe dingen. Of het nu de ontdekking is van het bestaan van de eigen handjes en voetjes of diertjes en plantjes, elke dag zijn er weer nieuwe indrukken die het kind moet verwerken. Curious Kids vindt dat deze ontdekkingstocht op een speelse wijze iedere dag weer gestimuleerd moet worden.

Wij werken dan ook met materialen die dit speelse leerproces bevorderen. Zo hebben wij op het kinderdagverblijf uitsluitend duurzame houten materialen die een educatieve of stimulerende functie hebben.

Of het nu een houten vormenstoof, een houten telraam of een treinrails is die ze zelf kunnen bouwen, kinderen leren terwijl ze er mee spelen. Zo wordt bij de baby’s door middel van speelgoed veel aandacht aan de motorische ontwikkeling besteed en bij de peuters aan de cognitieve en sociale ontwikkeling. Spelen doe je ook vaak samen en als dit samenspel op de juiste wijze wordt gestimuleerd leert het kind sociaal gedrag te vertonen.

Kinderen spelen en leren de hele dag door, en door deze twee op een professionele pedagogische wijze te combineren leren ze dat leren leuk is!

Ontwikkeling stimuleringsmethodiek

Bij Curious Kids vinden wij het heel belangrijk dat kinderen van jongs af aan op een speelse manier gestimuleerd worden in hun ontwikkeling (senso-motorisch, sociaal-emotioneel, taal en rekenen). Op dit moment zijn we daarom bezig met het ontwikkelen van een eigen ontwikkeling stimuleringsmethodiek. Dit is een programma dat op alle groepen uitgevoerd zal gaan worden en waarbij de focus ligt op het doen van activiteiten waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden op een speelse manier gestimuleerd worden. In de zomer van 2016 wordt het programma geïmplementeerd op de peutergroepen, en kort daarna ook op de baby- en dreumesgroepen.

– Sensomotorische ontwikkeling
De sensomotoriek is de wisselwerking tussen de zintuigen (sensoriek) en het bewegen (motoriek). Sensoriek en motoriek zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden en ontwikkelt zich door de interactie met mens en omgeving en door de lichamelijke groei. Door ervaring en oefening spelenderwijs op te doen met activiteiten die de pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf aanbiedt, gaan bewegingen uiteindelijk als vanzelf.

– Sociaal emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele competentie is het vermogen om adequaat om te gaan met jezelf, anderen en de wereld om je heen. De ontwikkeling van de sociaal-emotionele competentie bestaat uit twee onderdelen; de ontwikkeling van zelfvertrouwen/omgaan met jezelf & de ontwikkeling van perspectief nemen/omgaan met de ander. Deze competenties worden door de pedagogisch medewerkers stimuleert in het contact met de kinderen en het contact tussen de kinderen onderling.

– Taal ontwikkeling
Het taalleervermogen van het kind en het taalaanbod vanuit de omgeving is van grote invloed op de taalverwerving van het kind. Het taalleervermogen is aangeboren, maar bij het taalaanbod is de omgeving van belang. Dit taalaanbod begint al vanaf de geboorte dus het is van groot belang dat er veel tegen en met kinderen gepraat wordt.

– Reken ontwikkeling
Rekenen gaat over getalbegrip, meten en meetkunde. Getalbegrip is het kunnen tellen, omgaan met hoeveelheden en omgaan met getallen. Meten is het inzicht verwerven in verschillende grootheden als lengte, inhoud, gewicht en tijd. Meetkunde is het onderzoeken van een ruimte en daarover kunnen nadenken en redeneren. Deze reken competenties ontwikkelen zich tijdens de dreumesleeftijd.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN RONDLEIDING AANVRAGEN