Visie

Kinderopvang Curious Kids biedt professionele, kindgerichte kinderopvang aan in een warme en huiselijke sfeer. Als gediplomeerd pedagoog wil de oprichtster haar eigen visie en professionaliteit doorvoeren in de pedagogische visie van kinderdagverblijf Curious Kids. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen individuele behoefte en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Wij vinden het belangrijk dat het kind in deze ontwikkeling optimaal wordt ondersteund en elke dag weer wordt uitgedaagd zichzelf te ontplooien en verder te ontwikkelen.

Curious Kids stimuleert kinderen op zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal als cognitief gebied.
Wij vinden het belangrijk dat er dagelijks een goede balans is tussen het stimuleren van deze vier ontwikkelingsgebieden. Door een gevarieerd aanbod van activiteiten wordt deze balans gehandhaafd en wordt ervoor gezorgd dat een kind zich optimaal ontwikkelt. Gedurende de dag worden de drie R’en (Rust, Reinheid en Regelmaat) in de benadering van het kind en zijn omgeving meegenomen.

Rust, reinheid & regelmaat net als thuis Rust, reinheid & regelmaat net als thuis

Rust

Rust betekent dat kinderen voldoende rust moeten krijgen. Door een gezonde afwisseling van slapen en wakker zijn, maar ook door middel van een rustige omgeving zonder teveel extra prikkels. Een wereld waarin het kind de opgedane indrukken aankan. Curious Kids speelt hierop in door de individuele slaapritmes en rustmomenten binnen de dag goed te monitoren. Daarnaast straalt de ruimte waarin de kinderen zich begeven rust uit. Er zijn geen felgekleurde muren of materialen aanwezig en de ruimte is niet overvol. De ruimte biedt een warme en gezellige sfeer. Daarnaast wordt er soms rustgevende muziek gedraaid.

Reinheid

Reinheid betekent dat kinderen een schone (reine) omgeving nodig hebben om gezond te blijven. Het woord hygiëne betekent eigenlijk: de zorg voor het in stand houden van de gezondheid. Curious Kids biedt een veilige en zeer hygiënische omgeving aan waardoor het kind zich lichamelijk optimaal kan ontwikkelen. Er is een expliciet hygiënebeleid. Deze is zowel gebaseerd op de omgeving waarin het kind verkeert als op de hygiënische benadering van het kind zelf.

Regelmaat

Regelmaat betekent dat kinderen regelmaat nodig hebben. Ze ontwikkelen zich het beste bij regelmaat, structuur en consistentie. Voor elk kind is het belangrijk dat de dag min of meer volgens een vast patroon verloopt. Voor het kind betekent dit voorspelbaarheid, veiligheid en vertrouwdheid. Een veilige en voorspelbare omgeving kan het kind helpen om rustiger te worden. Als het kind zich veilig voelt stelt het zich open voor nieuwe dingen en gaat het exploratiegedrag vertonen. Het kind gaat de wereld om zich heen ontdekken terwijl het weet dat de pedagogisch medewerker veilig meekijkt en over hem of haar waakt.

Door de R’en te combineren met onze andere pedagogische stimulerende doelen ontstaat er een veilige en optimale benadering van het kind. Curious Kids draagt op deze manier bij aan een goede ontwikkeling in de eerste vier levensjaren waarna het kind klaar is om als volwaardige kleuter de basisschool te gaan ontdekken.

Buitenlucht

Wij vinden de buitenlucht enorm belangrijk om de gezondheid van het kind te optimaliseren. Of het nu om baby’s, dreumesen of peuters gaat, de frisse buitenlucht doet een kind goed. Wij zorgen er dan ook voor dat de kinderen zo vaak mogelijk naar buiten gaan. De tuin van het kinderdagverblijf is een ruime en veilige omgeving waar de kinderen lekker kunnen spelen in de open lucht. De kinderboerderij en het park liggen om de hoek en samen met de kinderen gaan we daar met de bolderkar vaak naartoe.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN RONDLEIDING AANVRAGEN