Het belang van voorlezen is algemeen bekend en je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom wordt er op alle groepen bij Curious Kids ook veel voorgelezen. Door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden en daarnaast vergroot het hun woordenschat en taalbegrip. Met 15 minuten voorlezen per dag ontstaat er al een mooie gewoonte. Voorlezen is gezellig en versterkt de band tussen (groot)ouder en kind.

Tijdens de nationale voorleesdagen (23 januari tot en met 2 februari) hebben onze peutergroepen ook dit jaar weer een uitstapje naar de bibliotheek gemaakt. De peuters hebben genoten van een voorleesontbijtje of een muzikale voorleesvoorstelling over het prentenboek van het jaar en ze vonden dit ontzettend leuk!

Dit jaar staat het prentenboek “een huis voor Harry” centraal: Harriëtte Babette Kadette Pluisoortje van Langgestaarte, oftewel Harry, is een tevreden huiskat die graag melk drinkt voor de open haard. Maar door een ontmoeting met vlinder Vera wil ze op avontuur. Dan raakt ze hopeloos verdwaald. Wat nu? Op zoek naar een nieuw huis!
“Een huis voor Harry” gaat over buitenspelen, verdwaald en bang zijn, vrienden maken en natuurlijk de weg weer vinden. Met heel veel poezen én vlinders.