[01-11-2019] We hebben onlangs drie nieuwe rapporten van de GGD ontvangen, die allemaal de kleurcode groen hebben gekregen! Hier zijn we natuurlijk weer erg blij mee! De GGD bracht aan vier groepen onverwachts een bezoek. De GGD is toezichthouder op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Zij beoordelen jaarlijks of een kinderopvanglocatie voldoet aan de kwaliteitseisen. Bij onaangekondigd toezicht krijgt de inspectie een realistisch beeld van de dagelijkse praktijk. Het ging om dreumesgroep de Hertjes op de Van Woustraat 225, peuterplusgroep de Bloemetjes op de Churchill-laan en onze twee groepen in Amsterdam-West, baby-/dreumesgroep de Zonnetjes en peutergroep de Kabouters.

Bij een inspectie kijkt de GGD onder andere naar:

  • de omgang van medewerkers met kinderen (pedagogisch klimaat en het pedagogisch beleidsplan)
  • de (taal)ontwikkeling van kinderen met een risico van (taal)achterstand (voorschoolse educatie)
  • de kwalificatie van het personeel en aantal personen per groep (VOG, diploma)
  • veiligheid en gezondheid (risico-inventarisatie)
  • ruimte en inrichting
  • de informatievoorziening en mogelijkheid tot inspraak van ouders

Na elke inspectie stelt de toezichthouder een inspectierapport op. Hieronder alle vier de rapporten: