Oudertevredenheidsonderzoek

Elk jaar neemt Curious Kids een oudertevredenheidsonderzoek af bij de gezinnen waarvan de kinderen bij Curious Kids zitten. Omdat wij het heel erg belangrijk vinden dat de resultaten van het onderzoek zuiver en betrouwbaar zijn, besteden wij dit onderzoek uit. Wij huren hiervoor een extern onderzoeksbureau in.

Wij zijn zeer verheugd om te vermelden dat uit het onderzoek naar 2019 naar voren is gekomen dat gemiddeld 84,85% van alle ouders die mee hebben gedaan aan het onderzoek tevreden tot zeer tevreden zijn over de geboden opvang bij Curious Kids. Een prachtig resultaat waar wij echt enorm trots op zijn! De resultaten, waaronder feedback van ouders, analyseren wij en nemen wij mee om de kwaliteit van de opvang te verbeteren.

Samenvatting

Hieronder volgt een korte samenvatting per vraag van het oudertevredenheidsonderzoek. In deze samenvatting staan de percentages per vraag beschreven.

Nummer Vragen % tevreden tot zeer tevreden
1 In welke mate bent u (on)tevreden over de betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers bij het ‘wel en wee’ (welzijn / zorg / welbevinden / gezondheid) van uw kind(eren)? 95,98%
2 In hoeverre bent u (on)tevreden over de positieve benadering van de pedagogisch medewerkers van uw kind(eren)? 91,46%
3 In hoeverre bent u (on)tevreden over de pedagogische kwaliteit van de pedagogisch medewerkers op de groep? 86,91%
4 In hoeverre bent u (on)tevreden over de aanwezigheid van vaste gezichten (dezelfde pedagogisch medewerkers) op de groep? 83,16%
5 In welke mate bent u (on)tevreden over het aanbod en de variatie van (biologische) voeding? 92,27%
7 In welke mate van u (on)tevreden over de open en eerlijke communicatie met de pedagogisch medewerkers? 93,16%
8 In hoeverre bent u (on)tevreden over de mondelinge communicatie met de pedagogisch medewerkers? 91,91%
9 In hoeverre bent u (on)tevreden over de schriftelijke communicatie met de pedagogisch medewerkers? 77,14%
10 In hoeverre bent u (on)tevreden over de zichtbaarheid van, en het contact met de vestigingsmanager(s) van Curious Kids? 75,00%
11 In hoeverre bent u (on)tevreden over de communicatie met de overige medewerkers van het hoofdkantoor van Curious Kids? Denk hierbij aan de afdeling Planning & Plaatsing en Financiën. 87,79%
12 In hoeverre bent u (on)tevreden over het gehoord voelen in uw vragen, opmerkingen en klachten? 74,85%
13 In welke mate bent u (on)tevreden over de zichtbaarheid en betrokkenheid van de oudercommissie van Curious Kids? 22,36%
14 In hoeverre bent u (on)tevreden over de speelmogelijkheden in en rondom de kinderopvang? 94,65%
15 In welke mate bent u (on)tevreden over de activiteiten die worden ondernomen met uw kind(eren)? 92,81%
16 In hoeverre bent u (on)tevreden over het yoga- en muzieklesrooster dat wordt aangeboden ter ondersteuning van de ontwikkeling en de innerlijke creativiteit van uw kind(eren)? 94,58%
17 In welke mate bent u (on)tevreden over de veiligheid van de ruimtes op de groep? 92,77%
18 In welke mate bent u (on)tevreden over de uitstraling van de ruimtes op de groep? 93,37%
19 In welke mate bent u (on)tevreden over de hygiëne van de ruimtes op de groep? 91,57%
20 In hoeverre bent u (on)tevreden over de aanwezigheid van uitdagend speelmateriaal dat past bij de leeftijd van uw kind(eren)? 91,57%
21 In welke mate bent u (on)tevreden over het ontvangen van informatie met betrekking tot het beleid van Curious Kids? Denk hierbij aan het informeren over kinderziektes op de groep, de omtrent de Stint en activiteiten op de groep. 92,17%
22 In hoeverre bent u (on)tevreden over het informeren en de communicatie omtrent het doorstroombeleid van uw kind(eren)? 48,20%
23 In hoeverre bent u (on)tevreden over de algemene kwaliteit van Curious Kids? 92,12%