Management

Het organogram biedt een overzicht van de organisatiestructuur binnen het management van Curious Kids. Er zijn 4 directieleden waaronder 4 afdelingen vallen. Deze afdelingen zijn: Office, Pedagogiek, HR en Plaatsing & Planning. Vanuit de afdeling Pedagogiek worden de pedagogisch medewerkers aangestuurd.