Oudertevredenheidsonderzoek

/Oudertevredenheidsonderzoek
Oudertevredenheidsonderzoek 2017-01-20T10:16:21+00:00

Oudertevredenheidsonderzoek

Elk jaar neemt Curious Kids een oudertevredenheidsonderzoek af bij de gezinnen waarvan de kinderen bij Curious Kids zitten. Omdat wij het heel erg belangrijk vinden dat de uitkomsten van het onderzoek zuiver en betrouwbaar zijn besteden wij dit onderzoek uit. Wij huren hiervoor een extern onderzoeksbureau in.

De respons van het onderzoek was ontzettend hoog. Maar liefst 81% van de uitgenodigde gezinnen heeft aan het onderzoek deelgenomen, wat neerkomt op 129 gezinnen. Dit betekend dat de resultaten een goede afspiegeling geeft van de doelgroep en zeer representatief te noemen is.

Wij zijn zeer verheugd om te vermelden dat uit het onderzoek van februari 2016 naar voren is gekomen dat 94,3% tevreden of zelfs zeer tevreden zijn over de algehele opvang die binnen Curious Kids geboden wordt. Een prachtig resultaat waar wij echt enorm trots op zijn!

Samenvatting

Hieronder volgt een korte samenvatting van het oudertevredenheidsonderzoek voor heel Curious Kids. Daarnaast zal het volledige oudertevredenheidsonderzoek meegestuurd worden zodat deze ook gelezen kan worden. Per groep zijn er ook losse resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek en deze zijn met iedere groep besproken.

In deze samenvatting staan de percentages per vraag beschreven.

 • De pedagogisch medewerkers tonen betrokkenheid bij het ‘wel en wee’ van mijn kinderen.
  Tevreden tot zeer tevreden: 100%
 • De pedagogisch medewerkers benaderen mijn kind op een positieve en prettige manier.
  Tevreden tot zeer tevreden: 100%
 • De communicatie met de pedagogische medewerkers verloopt open en eerlijk, zowel mondeling als schriftelijk.
  Tevreden tot zeer tevreden: 99,2%
 • Het is mij duidelijk wat de dagelijkse bezigheden van mijn kind (eren) zijn.
  Tevreden tot zeer tevreden: 94,6%
 • De pedagogische kwaliteit van de medewerkers op de groep voldoet aan mijn verwachtingen.
  Tevreden tot zeer tevreden: 97,6%
 • Er wordt voldoende tijd en individuele aandacht aan mijn kind(eren) besteed
  Tevreden tot zeer tevreden: 98,5%
 • Er zijn voldoende momenten om de ontwikkeling(en) van mijn kind(eren) te kunnen bespreken.
  Tevreden tot zeer tevreden: 84,5%
  Eén maal per jaar wordt de ouder uitgenodigd voor het observatiegesprek. Dit vindt altijd plaats rondom de verjaardag van het kind. Wel is het mogelijk om vaker een gesprek aan te vragen indien de ouder daar behoefte aan heeft. Mochten de leidsters ook vaker dan één maal per jaar een gesprek willen zullen zij dit met de ouder bespreken.
  Vanuit het managementteam is dit onderwerp besproken en is er besloten dat er binnenkort 2 vaste momenten in het jaar komen wanneer er gesprekken plaatsvinden tussen de leidsters en de ouders. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat alle ouders voldoende op de hoogte zullen blijven van de ontwikkelingen.
 • Er zijn altijd voldoende vaste gezichten (dezelfde pedagogisch medewerkers) aanwezig op de groep.
  Tevreden tot zeer tevreden: 93%
 • Ik word voldoende op de hoogte gehouden over de activiteiten binnen de oudercommissie.
  Tevreden tot zeer tevreden: 72,1%
  In de nieuwsbrief wordt altijd weergegeven wanneer de vergaderingen plaats vinden. Daarnaast wordt de notulen van de vergadering achteraf naar ouders gemaild. Wij zullen in de nieuwsbrief nog duidelijker communiceren wanneer er een vergadering plaats vindt en de notulen blijven versturen als er een vergadering heeft plaats gevonden. Daarnaast wordt in de informatiemap (die de ouders bij start van Curious Kids ontvangt) het OC reglement (en daarbij behorende informatie) meegegeven en door het management uitgelegd. Verder hangt er een overzicht van de OC leden per groep in de hallen van de kinderdagverblijven.
 • Er zijn voldoende speelmogelijkheden in en rondom de kinderopvang.
  Tevreden tot zeer tevreden: 94,6%
 • De ruimtes maken een veilige, verzorgde en hygiënische indruk.
  Tevreden tot zeer tevreden: 97,4%
 • Er is voldoende uitdagend speelmateriaal aanwezig dat past bij de leeftijd van mijn kind.
  Tevreden tot zeer tevreden: 97,7%
 • Er worden genoeg buitenactiviteiten ondernomen met mijn kind.
  Tevreden tot zeer tevreden: 81,4%
  De dreumesgroepen en peutergroepen gaan bijna dagelijks naar buiten om activiteiten ondernemen (park, museumplein, kinderboerderij enz.). Voor de babygroepen is het niet altijd te realiseren (i.v.m. wisselende slaaptijden) om iedere dag naar buiten te gaan. Wanneer het haalbaar is zullen zij zeker in de tuin spelen. We zullen de buitenactiviteiten nog beter gaan communiceren.
 • Ik ben tevreden over het contact met de managers en voel mij gehoord in mijn vragen, opmerkingen en klachten.
  Tevreden tot zeer tevreden: 90,7%
 • Ik ben tevreden over de mate van communicatie binnen Curious Kids.
  Tevreden tot zeer tevreden: 96,1%
 • Er is voldoende variatie en aanbod in de (biologische) voeding.
  Tevreden tot zeer tevreden: 98,4%
 • Ik ben tevreden over de extra activiteiten die geboden worden (yoga, muziekles) ter ondersteuning van de ontwikkeling en de innerlijke creativiteit van mijn kind.
  Tevreden tot zeer tevreden: 100%
 • Ik ben tevreden over de huidige openingstijden.
  Tevreden tot zeer tevreden: 96,1%
 • Het kwaliteitsbeleid van Curious Kids sluit goed aan op de doelstellingen.
  Tevreden tot zeer tevreden: 98,4%
 • Het kwaliteitsbeleid wordt op de juiste manier door de organisatie uitgevoerd en er worden juiste beslissingen genomen.
  Tevreden tot zeer tevreden: 96,1%

Privacy instellingen

Curious Kids neemt uw privacy heel serieus. Wij maken gebruik van Google Analytics en functionele cookies. De cookies van Google Analytics zijn geanonimiseerd en mogen wij plaatsen zonder toestemming. Cookies om content en advertenties te personaliseren en voor het delen van onze content op social media gebruiken we na toestemming. Wilt u de beste website ervaring en op u afgestemde informatie? Klik dan op de button voor akkoord. Meer informatie kunt u lezen in onze privacy policy.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen