Oudertevredenheidsonderzoek

Elk jaar neemt Curious Kids een oudertevredenheidsonderzoek af bij de gezinnen waarvan de kinderen bij Curious Kids zitten. Omdat wij het heel erg belangrijk vinden dat de resultaten van het onderzoek zuiver en betrouwbaar zijn, besteden wij dit onderzoek uit. Wij huren hiervoor een extern onderzoeksbureau in.

Wij zijn zeer verheugd om te vermelden dat uit het onderzoek naar 2017 naar voren is gekomen dat gemiddeld 95,86% van alle ouders die mee hebben gedaan aan het onderzoek tevreden tot zeer tevreden zijn over de geboden opvang bij Curious Kids. Een prachtig resultaat waar wij echt enorm trots op zijn! De resultaten, waaronder feedback van ouders, analyseren wij en nemen wij mee om de kwaliteit van de opvang te verbeteren.

Samenvatting

Hieronder volgt een korte samenvatting van het oudertevredenheidsonderzoek voor heel Curious Kids. Daarnaast zal het volledige oudertevredenheidsonderzoek meegestuurd worden zodat deze ook gelezen kan worden. Per groep zijn er ook losse resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek en deze zijn met iedere groep besproken.

In deze samenvatting staan de percentages per vraag beschreven.

Nummer Vragen % tevreden tot zeer tevreden
1 In welke mate bent u (on)tevreden over de betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers bij het ‘wel en wee’ (welzijn / zorg / welbevinden / gezondheid) van uw kind(eren)? 98,23%
2 In hoeverre bent u (on)tevreden over de positieve benadering van de pedagogisch medewerkers van uw kind(eren)? 99,12%
3 In hoeverre bent u (on)tevreden over de pedagogische kwaliteit van de pedagogisch medewerkers op de groep? 98,02%
4 In welke mate bent u (on)tevreden over de hoeveelheid tijd en individuele aandacht die aan uw kind(eren) word besteed? 96,74%
5 In hoeverre bent u (on)tevreden over de aanwezigheid van vaste gezichten (dezelfde pedagogisch medewerkers) op de groep? 85,72%
6 In welke mate bent u (on)tevreden over het aanbod van (biologische) voeding? 99,01%
7 In welke mate van u (on)tevreden over de open en eerlijke communicatie met de pedagogisch medewerkers? 98,18%
8 In hoeverre bent u (on)tevreden over de mondelinge communicatie met de pedagogisch medewerkers? 98,16%
9 In hoeverre bent u (on)tevreden over de schriftelijke communicatie met de pedagogisch medewerkers? 100%
10 In hoeverre bent u (on)tevreden over de communicatie tijdens de overdracht met de pedagogisch medewerkers? 98,10%
11 In welke mate bent u (on)tevreden over de communicatie met de pedagogisch medewerkers door middel van het boekje van uw kind(eren)? 100%
12 In welke mate bent u (on)tevreden over het aantal momenten waarop de ontwikkeling van uw kind(eren) besproken kan worden? 89,42%
13 In welke mate bent u (on)tevreden over de communicatie middels de mobiele telefoon van de groep over de dagelijkse bezigheden van uw 100%
14 In hoeverre bent u (on)tevreden over het contact met de managers / het kantoor van Curious Kids? 94,62%
15 In hoeverre bent u (on)tevreden over het gehoord voelen in uw vragen, opmerkingen en klachten? 92,55%
16 In hoeverre bent u (on)tevreden over de speelmogelijkheden in en rondom de kinderopvang? 99,05%
17 In welke mate bent u (on)tevreden over de veiligheid van de ruimtes op de groep? 97,09%
18 In welke mate bent u (on)tevreden over de verzorging van de ruimtes op de groep? 98,11%
19 In welke mate bent u (on)tevreden over de hygiëne van de ruimtes op de groep? 98,10%
20 In hoeverre bent u (on)tevreden over de aanwezigheid van uitdagend speelmateriaal dat past bij de leeftijd van uw kind(eren)? 100%
21 In hoeverre bent u (on)tevreden over het yoga- en muzieklesrooster die worden aangeboden ter ondersteuning van de ontwikkeling en de 94,17%
22 In welke mate bent u (on)tevreden over het aantal buitenactiviteiten die worden ondernomen met uw kind(eren)? 91,57%
23 In hoeverre bent u (on)tevreden over de algemene kwaliteit van Curious Kids? 98,08%
24 In welke mate bent u (on)tevreden over het ontvangen van informatie over de activiteiten binnen de oudercommissie (de oudercommissie 76,74%