Management

Eva
EvaAlgemeen Manager
Sinds september 2016 werkt Eva bij Curious Kids als Algemeen manager. Zij stuurt de andere managers aan en zij is voor hen het aanspreekpunt. Met Sanne is zij verantwoordelijk voor de toekomstplaatsingen van kinderen.

Tijdens haar studies Pedagogiek en de Ipabo werkte Eva met veel plezier als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven in Amsterdam. Na haar studietijd is zij werkzaam geweest in het onderwijs en in de jeugdzorg. Toch merkte ze dat zij haar draai niet helemaal kon vinden en ze besloot om haar hart te volgen en weer in de sector kinderopvang aan het werk te gaan. Eva is verantwoordelijk om de vertrouwde Curious Kids visie, die excellent beoordeeld wordt door de GGD-inspectie, in stand te houden. Het belangrijkste van een goede kinderopvang is wat haar betreft dat de kinderen in een veilige, warme omgeving zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen en daarnaast enorm veel plezier hebben op de kinderopvang.

Sayako
Sayako Kwaliteitsmanager
Sayako kwam er op jonge leeftijd achter dat kinderen haar passie zijn. In 2007 heeft ze de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk behaald, waarbinnen ze diverse stages heeft gelopen in de kinderopvang. Door deze ervaringen wilde ze meer kennis

over de ontwikkeling en opvoeding van een kind om hen nog beter te begrijpen, te kunnen observeren en te stimuleren bij alles wat zij willen ontdekken in het leven. In 2012 is zij afgestudeerd aan de HvA, opleiding Pedagogiek, waarin ze is gespecialiseerd in Opvoedingsondersteuning.

Na haar studie is ze direct gestart als pedagogisch medewerkster op een babygroep bij een kinderdagverblijf te Amsterdam, dit heeft ze drie jaar gedaan. Ze is hierna doorgegroeid als assistent manager van een groot kinderdagverblijf en een jaar later als vestigingsmanager van drie naschoolse opvanglocaties. Ze wilde meer leren binnen het werken in de kinderopvang en kwam er tijdens deze functies al snel achter dat ze over meer kwaliteiten beschikt, zoals het ondersteunen en leidinggeven aan PM’ers die net zoveel genieten van het werken met kinderen zoals zij dat altijd heeft gedaan.

In oktober 2016 is ze gestart op de nieuwe locatie in West als pedagogisch medewerkster binnen Curious Kids. De visie over opvang en daarbij de opvoeding & ontwikkeling van het jonge kind komen sterk overeen met de visie die ze de afgelopen jaren zelf heeft ontwikkeld. Na een maand op de nieuwe locatie in West te zijn gestart, heeft ze de mogelijkheid gekregen om haar management functie weer op te pakken als locatiemanager op de nieuwe locaties aan de van Woustraat en de Uiterwaardenstraat.
Inmiddels is ze werkzaam binnen Curious Kids als kwaliteitsmanager. Ze begeleidt en ondersteunt de locatiemanagers om de kwaliteit van de opvang hoog te houden en past het pedagogisch beleid en de protocollen aan wanneer nodig. Ze is bereikbaar voor PM’ers, locatiemanagers en ouders voor zowel praktische zaken die zich voordoen tijdens de opvang als vragen op pedagogisch vlak.

Daphne
DaphnePersoneelsmanager
Daphne is sinds maart 2016 werkzaam bij Curious Kids als Personeelsmanager. Zij is verantwoordelijk voor het gehele personeelsmanagement. Zij is het aanspreekpunt voor de pedagogisch medewerkers en verantwoordelijk voor o.a. contracten.

Tijdens haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening is Daphne bij verschillende kinderdagverblijven werkzaam geweest, waar ze voornamelijk ervaring heeft opgedaan op baby- en dreumesgroepen. Daarnaast heeft ze stage gelopen als pedagogisch medewerker in het Emma Kinderziekenhuis. Tijdens haar werkzaamheden en haar studie kwam Daphne er achter dat ze ook veel interesse had in het management en de beleidsvoering. Na het behalen van haar SPH-diploma wilde ze zich daarom graag verder ontwikkelen. De masteropleiding Beleid, Communicatie en Organisatie sloot hier goed op aan en deze heeft Daphne in 2013 succesvol afgerond.

Tara
TaraVestigingsmanager
Tara heeft de opleiding Pedagogisch Werker niveau 4 en HBO Pedagogiek afgerond. Pedagogiek is ze gaan studeren omdat ze “meer wilde”: meer verdieping, meer uitdaging en meer inhoud. Tijdens haar studie heeft ze als invalkracht gewerkt bij een kinderdagverblijforganisatie en na haar studie kreeg ze daar een baan aangeboden als pedagogisch medewerker.

Ze heeft met heel veel plezier gewerkt als PM’er op haar “eigen” groep. Wat ze het allerleukst vindt aan het werken op de groep is het kunnen uiten van je creativiteit, wat ze als vereiste ziet bij het werken met kinderen.

Wat ze zo geweldig vindt aan het werken met kinderen is dat kinderen een onbeschreven blad zijn: ze komen zo puur ter wereld en worden gevormd door hun omgeving; (mede-)opvoeders en PM’ers hebben hier een groot aandeel in. De snelle ontwikkeling van een kind fascineert haar. De unieke en afwisselende dagen hebben haar altijd aangesproken in haar werkzaamheden als PM’er. Bij Curious Kids kon zij zich verder ontwikkelen als vestigingsmanager. Haar ervaring als PM’er is goed inzetbaar in deze functie, omdat ze goed weet hoe het is om op de groep te staan. Communicatie vindt ze erg belangrijk en ze is voor de pedagogisch medewerkers een “soort pilaar”: een stevige back-up die handvatten, veiligheid, hulp en houvast biedt. Tara is verantwoordelijk voor de drie babygroepen de Rupsjes, de Vogeltjes en de Bijtjes in de Pijp.

Laurina
LaurinaVestigingsmanager
Laurina heeft in februari 2016 de studie HBO Pedagogiek afgerond en is daarna als pedagogisch medewerker bij Curious Kids komen werken. Met veel plezier heeft zij vier dagen in de week bij de peutergroep de Libellen gewerkt. In september 2017 is zij doorgegroeid naar Vestigingsmanager en werkt zij samen met de andere vestigingsmanagers op kantoor.

Samen met Tara stuurt zij de groepen in de Pijp aan. Hierbij richt Laurina zich op het aansturen en onderstenen van de dreumes- en de peutergroepen. Zij begeleidt en stuurt hen aan op pedagogisch gebied om zo de kwaliteit van de opvang hoog te houden. Ze is regelmatig op de groepen te vinden om zo de pedagogisch medewerkers te ondersteunen, vragen te beantwoorden en feedback te geven. Ook is zij een aanspreekpunt voor ouders van de locaties die zij aanstuurt.

Daniëlle
Daniëlle Vestigingsmanager
Daniëlle heeft de HBO opleiding Pedagogiek in 2017 afgerond. Tijdens deze opleiding heeft ze verschillende stages gelopen, geleerd om te werken in teamverband en om samen met de ouders te kijken en te overleggen over de ontwikkeling van het kind. Ze werkt graag met jonge kinderen en vindt het vooral heel interessant hoe ieder kind zich uniek en individueel ontwikkelt.

Haar visie op de opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind is dat wanneer een kind op een positieve manier benaderd wordt, persoonlijke aandacht krijgt, zich veilig voelt en uitgedaagd wordt met betrekking tot het leren van nieuwe dingen, hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen op het eigen tempo en niveau. Met haar inlevingsvermogen, geduld, leergierigheid, betrouwbaarheid, enthousiasme en flexibiliteit kan ze de kinderen uitdagen om nieuwe dingen te leren en geeft ze hen een veilig gevoel geven. Danielle is sinds oktober 2017 werkzaam bij Curious Kids. Samen met Laurina is zij het aanspreekpunt voor ouders van de locaties die zij aanstuurt. Dit zijn dreumesgroepen de Kikkers en de Lieveheersbeestjes, en peuter(plus)groepen de Vlinders, de Libellen en de Bloemen in de Pijp.

Yasmine
Yasmine Vestigingsmanager
Yasmine heeft de opleiding Pedagogisch Medewerker afgerond. Ze heeft 3 jaar met veel plezier gewerkt bij een kinderopvang in Amstelveen. Hier heeft ze veel geleerd over het benaderen van kinderen. In augustus 2018 is ze gaan werken bij Curious Kids. Ze begon op de peutergroep als groepsverantwoordelijke.

Na een aantal maanden kwam de management functie voor de vestiging aan de Sophialaan vrij. Voor haar een uitdaging die zij met beide handen aanpakte. Momenteel werkt ze 2 dagen op de groep en de andere dagen op kantoor.

Het is voor haar een uitdaging om alle verschillende opvoedingen die bij elkaar komen te ondersteunen en te begeleiden waar nodig is. Ze vindt het belangrijk dat kinderen optimaal functioneren in een omgeving van respect, geduld en duidelijke afspraken. Gedeelde waarden thuis of bij de opvang scheppen een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen, geliefd, begrepen en gewaardeerd.

Farisha
FarishaVestigingsmanager
Farisha is vanaf februari 2018 vestigingsmanager bij Curious Kids op de van Woustraat, waar ze 4 dagen per week aanwezig is voor de groepen de Eekhoorntjes, de Egels, de Konijnen, de Vosjes, de Hertjes, de Paddenstoeltjes en de Bloemen. In 2006 heeft ze haar diploma Sociaal Dienstverlener behaald en in 2010 heeft ze de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening succesvol…

afgerond. Tijdens haar opleidingen heeft ze diverse specialisaties gevolgd, specifiek gericht op kinderen/jongeren, zoals multiculturele gezinsinterventies, signalering kindermishandeling en orthopedagogische hulpverlening.

Inmiddels is ze ruim 12 jaar werkzaam in de kinderopvang waar ze bij verschillende organisaties als PM’er op de groep ervaring heeft opgedaan in het begeleiden en verzorgen van kinderen en het bewaken en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Ook heeft ze ervaring als Senior Pedagogisch Medewerker waarbij ze verantwoordelijk was voor het bewaken van het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan.

Bij Curious Kids biedt ze handvatten aan de pedagogisch medewerkers, stuurt ze hen aan en begeleidt ze hen om het optimale uit hunzelf en de kinderen te kunnen halen. Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling, veiligheid en plezier van kinderen, waarbij elk kind gelijke en positieve kansen krijgt is haar drijfveer om te werken binnen de kinderopvang.

Jolanda
JolandaVestigingsmanager
Jolanda heeft tijdens de opleidingen SPW 3 en SPW 4 verschillende stages gelopen, zowel in de kinderopvang als op de buitenschoolse opvang. Vervolgens heeft ze met veel plezier de HBO opleiding Pedagogiek gevolgd. Ze is meer te weten gekomen over hoe je kunt omgaan met kinderen met bijvoorbeeld een achterstand, taalproblemen, kinderen met autisme en hoogbegaafde kinderen.

Na deze studie is ze zich verder gaan ontwikkelen in de HBO opleiding ‘docent omgangskunde’.

Na deze opleidingen kon ze in eerste instantie geen passende baan vinden, waardoor ze in de kinderopvang beland is. Dit is een ontzettend goede keuze geweest! Ze was werkzaam op een BSO en een babygroep. Bij Curious Kids is ze eerst een paar jaar werkzaam geweest als pedagogische medewerker op babygroep ‘de Vogeltjes’. Curious Kids spreekt haar aan omdat er een huiselijke sfeer hangt. De sfeer van thuis is erg belangrijk voor het kind. Bij Curious Kids is elk kind uniek. Elk kind wordt in zijn of haar ontwikkeling gestimuleerd. Er wordt gekeken naar het kind en naar de groepsprocessen daarom heen. Samen met haar collega’s proberen zij elke dag te zorgen voor een huiselijke, gezellige en vooral warme sfeer op de groep waar de kinderen zich thuis kunnen voelen en zich kunnen ontwikkelen in eigen tempo. Ze is momenteel werkzaam als vestigingsmanager en is verantwoordelijk voor de groepen de Eekhoorntjes, de Egels, de Konijnen, de Vosjes, de Hertjes, de Paddenstoeltjes en de Bloemen.

Patricia
PatriciaManager Planning & Plaatsing
Patricia startte in augustus 2015 bij Curious Kids als pedagogisch medewerker op de babygroepen. Na bijna drie jaar met veel plezier en passie te hebben gezorgd voor de baby’s vond ze een nieuwe uitdaging op de afdeling Planning…

& Plaatsing. Vanaf mei 2018 werkt ze samen met haar collega Kim aan de toekomstplanning voor alle groepen bij Curious Kids. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor nieuwe ouders en na een rondleiding op een van onze locaties, kijken zij samen met ouders naar de mogelijkheden voor een plaatsing bij Curious Kids. Tevens kunnen alle ouders bij hen terecht voor het definitief veranderen van dagen of over het overgaan naar de volgende groep.

In juli 2015 heeft zij de opleiding HBO-Pedagogiek succesvol afgerond. Tijdens haar studie heeft ze met veel plezier met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar gewerkt. Tijdens haar werkzaamheden in het speciaal basisonderwijs voor kinderen met een spraaktaalstoornis heeft zij zich verder gespecialiseerd in gebarentaal. Tijdens haar werkzaamheden op de groep gebruikte ze veel ondersteunende gebaren, wat de taalontwikkeling van de jonge kinderen ten goede komt. Kinderen hebben baat bij rust en regelmaat, maar ook ruimte voor het kind om in zijn of haar eigen tempo te kunnen ontwikkelen. Ieder kind is immers uniek. Vandaar dat de kleinschaligheid van Curious Kids haar zo aanspreekt. Er is extra aandacht en tijd voor alle kinderen. Dit vindt ze erg belangrijk.

Barbara
BarbaraCommunicatie en Marketing manager
Sinds oktober 2016 is Barbara verantwoordelijk voor de communicatie en marketing bij Curious Kids. Ze streeft elke dag naar duidelijke communicatie met een positieve insteek, zowel naar haar collega’s als naar de ouders en kinderen toe. Haar werkzaamheden zijn onder andere het opzetten van marketingactiviteiten, het coördineren van de nieuwsbrief en social media kanalen en het organiseren van evenementen zoals de Curious Kids borrels.

Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor de dagelijkse kindbezetting en maandelijkse planning van alle groepen bij Curious Kids.

Barbara heeft een diploma Communicatiewetenschap en een diploma Media, Informatie en Communicatie. Wat haar zo aanspreekt bij Curious Kids is de positiviteit die het bedrijf uitstraalt en de uitdagingen die er liggen op marcom gebied. Ze gelooft een waardevolle aanvulling in het managementteam te zijn met haar achtergrond en is daarnaast ook heel enthousiast om meer te leren over de kinderopvangbranche.

Kim
KimManager Planning & Plaatsing
Kim is sinds 2017 in dienst bij Curious Kids op de afdeling Planning & Plaatsing. Samen met haar collega’s Patricia en Barbara draagt ze zorg voor de huidige en toekomstige planning van de groepen.

Nieuwe ouders komen bij hen terecht en zij helpen hen vervolgens verder bij het verkennen van Curious Kids door middel van een rondleiding op locatie. Wanneer ouders enthousiast zijn geworden, kijken zij samen naar de mogelijkheden voor een plaatsing bij Curious Kids. Ook kunnen ouders bij hen terecht voor het veranderen van dagen of bijvoorbeeld het overgaan naar een volgende groep.

Kim vindt het elke keer weer een mooie uitdaging om ouders kennis te laten maken met de werkwijze, visie en bijzonderheden als biologische voeding, kleine huiselijke groepen en duurzaam houten speelgoed. Om hen vervolgens net zo enthousiast te maken over Curious Kids als zij zelf is!

In 2015 heeft ze de opleiding Pedagogiek afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft ze ervaring opgedaan in het werken met kinderen van verschillende leeftijden. Ze heeft stage gelopen op een ouder-kindgroep waar kinderen tussen de 0 en 4 jaar konden spelen en ouders terecht konden voor opvoedkundige vragen. Verder heeft ze een naschoolse opvang opgezet binnen een brede school, waar ze als leidster op de groep stond. Na een aantal jaar op de groep te hebben gewerkt binnen zowel de kinderopvang als de gehandicaptenzorg, zocht ze een functie achter de schermen, die nog steeds in verband staat met haar achtergrond. Deze nieuwe uitdaging vond ze bij Curious Kids.

Iris
IrisPersoneelsmanager
Iris is in december 2016 gestart bij Curious Kids als personeelsmanager. Samen met Daphne is zij verantwoordelijk voor het algehele personeelsmanagement. Zij verdelen de taken en bieden de pedagogisch medewerkers een luisterend oor.

In november 2015 is Iris afgestudeerd in Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens haar stages heeft zij veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen en jongeren. Na haar afstuderen is Iris doorgegroeid in het horecabedrijf waar zij werkte en daar bestond een groot deel van haar takenpakket uit personeelsmanagement, wat haar enorm interesseerde.  Omdat zij toch heel graag in een zorgbranche wilde werken, het liefst met kinderen en educatie, is de functie van personeelsmanager bij een kinderdagopvang een uitkomst waar zij het beste van beide heeft.

Bart
BartRecruiter
Sinds november 2018 werkt Bart bij Curious Kids als recruiter. Hij is verantwoordelijk voor de werving van nieuwe medewerkers en het hele proces hieromheen.

Bart heeft een pedagogische achtergrond, en heeft 13 jaar in het basisonderwijs gewerkt. De laatste jaren is hij in zijn werk en privéleven steeds meer in aanraking gekomen met het recruitersvak en dit heeft hem doen besluiten om een carrièreswitch te maken en zijn baan als leerkracht op te geven. Hij richt zich op het recruiten van enthousiaste pedagogisch medewerkers en het verder uitbouwen van het aantrekkelijke imago dat Curious Kids heeft in de arbeidsmarkt.