Het Team

Kinderdagverblijf Curious Kids hecht veel waarde aan de hoge kwaliteit van het personeel. Wij zorgen er dan ook voor dat alle pedagogisch medewerkers minimaal in het bezit zijn van een SPW niveau 3 diploma conform CAO norm. Daarnaast staat er vaak iemand op de groep die in het bezit is van een HBO-diploma (vaak een pedagoog of SPH’er). Het personeel wordt uitvoerig geselecteerd en gescreend door middel van een nauwkeurige procedure. Al ons personeel heeft ervaring in het werken binnen de kinderopvang en is in het bezit van goede referenties. Daarnaast zijn zij in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en bezitten zij een EHBO-diploma voor kinderen.

Naast ons vaste team werken wij met een pool van vaste invalkrachten. Hierdoor zien ouders altijd dezelfde gezichten en kunnen de kinderen zich veilig voelen en zich optimaal ontwikkelen.

Wij zetten naast het vaste team ook een stagiaire in die wij uitvoerig screenen. Deze stagiaire kan de vaste pedagogisch medewerkers helpen en taken uitvoeren zodat de professionals meer individuele aandacht voor het kind kunnen hebben.

Curious Kids vindt het belangrijk om voor de extra activiteiten met externe professionals te werken. Zo komen er wekelijks voor de yoga- en muziekles dezelfde professionals langs die deze lessen op het kinderdagverblijf zullen verzorgen.

De pedagogisch medewerkers die op de groep staan, zijn het dagelijkse gezicht van kinderdagverblijf Curious Kids. Zij hebben de volledige verzorging en begeleiding van de kinderen in handen. Er wordt gestreefd om te werken met een mix van MBO- en HBO-geschoolde vaste medewerkers. De invalkrachten bezitten minimaal SPW niveau 3.

De pedagogisch medewerkers hebben naast een verzorgende en beschermende rol ook een opvoedkundige rol. Ze hebben kennis van opvoeding en stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling op sociaal, cognitief en lichamelijk gebied. Wij zijn van mening dat hoger opgeleiden in de kinderopvang de kinderen beter en specifieker kunnen stimuleren op een niveau dat Curious Kids van de pedagogisch medewerkers verwacht.

Geschiedenis

Ananda Hagens heeft in 2008 succesvol haar studie Pedagogiek afgerond. Tijdens haar studie en mede dankzij haar ervaring in de kinderopvang heeft ze een passie voor opvoeding, de ontwikkeling van het jonge kind en de benadering ervan ontwikkelt. Ze merkte dat er behoefte was aan kwalitatief goede kinderopvang. Haar visie en gedachten met betrekking tot de ontwikkeling van het jonge kind sluiten hier goed op aan.

In augustus 2009 werd het idee geboren om een kinderdagverblijf te openen, waarin ze haar eigen pedagogische visie met alle bijbehorende aspecten kon uitdragen. Vol enthousiasme en plezier heeft ze in een aantal maanden het concept van Curious Kids uitgewerkt.

Lees meer
Gratis rondleiding

Vraag nu geheel vrijblijvend een rondleiding aan!

Kom zelf kijken en ervaar Curious Kids.
Gratis rondleiding