Revolution Slider Error: Slider with alias not found.
Maybe you mean: 'home' or 'Babygroep' or 'team' or 'ananda' or 'teambaby' or 'dreumesteam'

Het Team

Het team van kinderdagverblijf Curious Kids zorgt er iedere dag voor dat de visie en kwaliteit in praktijk wordt gebracht. Kwaliteit staat bovenaan en onze pedagogisch medewerkers, managers en de eigenaresse bewaken deze kwaliteit dan ook. Wij werken daarom grotendeels met hoogopgeleid personeel. Door dagelijks een of meerdere pedagogen op de groep te hebben staan, kunnen wij deze kwaliteit naar u als ouder garanderen. Ieder kinderdagverblijf heeft zijn eigen vaste team. Wij streven ernaar om niet meer dan 3 vaste gezichten per kinderdagverblijf in te zitten (stagiaires en invallers uitgezonderd). Op deze wijze kunnen de kinderen zich goed hechten en blijft de continuïteit gehandhaafd.

Naast ons vaste team werken wij met een pool van vaste invalkrachten. Hierdoor zien ouders altijd dezelfde gezichten en kunnen de kinderen zich veilig voelen en zich optimaal ontwikkelen.

Wij zetten naast het vaste team ook een stagiaire in die wij uitvoerig screenen. Deze stagiaire kan de vaste pedagogisch medewerkers helpen en taken uitvoeren zodat de professionals meer individuele aandacht voor het kind kunnen hebben.

Curious Kids vindt het belangrijk om voor de extra activiteiten met externe professionals te werken. Zo komen er wekelijks voor de yoga- en muziekles dezelfde professionals langs die deze lessen op het kinderdagverblijf zullen verzorgen.

De pedagogisch medewerkers die op de groep staan, zijn het dagelijkse gezicht van kinderdagverblijf Curious Kids. Zij hebben de volledige verzorging en begeleiding van de kinderen in handen. Wij vinden het belangrijk dat er elke dag hoogopgeleide pedagogisch medewerkers op de groep staan. Er is dan ook elke dag een HBO-er aanwezig. Er wordt gestreefd om te werken met een mix van MBO- en HBO-geschoolde vaste medewerkers. De invalkrachten bezitten minimaal SPW niveau 3.

De pedagogisch medewerkers hebben naast een verzorgende en beschermende rol ook een opvoedkundige rol. Ze hebben kennis van opvoeding en stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling op sociaal, cognitief en lichamelijk gebied. Wij zijn van mening dat hoger opgeleiden in de kinderopvang de kinderen beter en specifieker kunnen stimuleren op een niveau dat Curious Kids van de pedagogisch medewerkers verwacht.

Geschiedenis

Ik (Ananda Hagens) heb in 2008 succesvol mijn studie pedagogiek afgerond. Tijdens mijn studie en mede dankzij mijn ervaring in de kinderopvang heb ik een passie voor opvoeding, de ontwikkeling van het jonge kind en de benadering ervan ontwikkelt. Ik merkte dat er behoefte was aan kwalitatief goede kinderopvang. Mijn visie en gedachten met betrekking tot de ontwikkeling van het jonge kind sluiten hier goed op aan.

In augustus 2009 werd het idee geboren om een kinderdagverblijf te openen, waarin ik mijn eigen pedagogische visie met alle bijbehorende aspecten kan uitdragen. Vol enthousiasme en plezier heb ik in een aantal maanden het concept van Curious Kids uitgewerkt.

Lees meer
Gratis rondleiding

Vraag nu geheel vrijblijvend een rondleiding aan!

Kom zelf kijken en ervaar Curious Kids.
Gratis rondleiding