GGD Inpectierapporten

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom regelmatige inspecties uit. Kinderdagverblijven die aan alle eisen voldoen, worden in het landelijk register kinderopvang opgenomen. De GGD voert jaarlijkse kwaliteitsinspecties uit op alle kinderverblijven in Nederland. Tijdens deze inspecties wordt er gekeken naar de pedagogische kwaliteit op de groep, en hoe de veiligheid en gezondheid van de kinderen wordt gewaarborgd. Na aanleiding van deze inspectie verschijnt er een rapport en beoordeling. Al onze locaties zijn excellent beoordeeld in 2019! Deze rapporten zijn inzichtelijk op onze website, te vinden op de pagina van de desbetreffende groep of in het landelijke register op https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN RONDLEIDING AANVRAGEN