Stagebeleid

Curious Kids vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk persoonlijke aandacht voor het individuele kind is. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat pedagogisch medewerkers in opleiding in een goede praktijksituatie kunnen werken en leren waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot volwaardig pedagogisch medewerker die zelfstandig op de groepen kunnen staan. Curious Kids biedt daarom aan stagiaires van verschillende pedagogische opleidingen stageplekken aan. Hierbij kan gedacht worden aan SPW niveau 3 en 4 en HBO Pedagogiek.

Curious Kids werkt met MBO en HBO stagiaires. Zij lopen stages van minimaal 1 jaar, van 1 tot 3 dagen in de week. We streven ernaar dat stagiaires langer bij ons blijven en stage lopen op verschillende groepen. Vaak gaan ze daarna bij een ander kinderdagverblijf weer ervaring opdoen. Deze stagiaires zijn boventallig. Dit houdt in dat ze niet in plaats van, maar naast een pedagogisch medewerker worden ingezet. Ze zijn er echt om te leren en de pedagogisch medewerkers te ondersteunen en staan niet als pedagogisch medewerker op de groep.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN RONDLEIDING AANVRAGEN