Protocollen

Curious Kids werkt aan de hand van verschillende protocollen. Deze protocollen vormen voor de pedagogisch medewerkers een leidraad van waaruit zij handelen in bepaalde situaties. Dit geldt voor noodsituaties maar ook voor algemene situaties die te maken hebben met het dagelijks handelen. Door te werken met protocollen wordt er altijd eenduidig gehandeld en is er in elke situaties duidelijkheid over wat er moet gebeuren. Onderstaand worden alle protocollen weergegeven waar Curious Kids mee werkt of welke wij gebruiken bij het desbetreffende voorval.

• Protocol extreme warmte
• Protocol handen wassen
• Protocol ongedierte
• Protocol veilig in de zon spelen
• Protocol ventilatie
• Protocol Hoofdluis
• Protocol Huilen
• Protocol Calamiteit
• Protocol Kind wordt niet opgehaald
• Protocol Kind onrechtmatig opgeëist
• Protocol Kind wel op de lijst, niet gebracht
• Protocol Kind zoek
• Protocol Kind bewusteloos
• Protocol wiegendood
• Protocol Overlijden
• Protocol Ziekte & Ongevallen
• Protocol Kindermishandeling
• Protocol Kindermishandeling door medewerker
• Protocol Inbraak en overval
• Protocol Brand
• Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen
• Protocol wondverzorging
• Hygiënebeleid
• Gezondheidsbeleid
• Veiligheidsbeleid
• Voedingsbeleid
• Protocol Ziekteverzuim
• Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
• Protocol 4 ogen beleid
• Protocol wennen op nieuwe groep
• Protocol ernstig ongeval
• Protocol grote uitstapjes
• Protocol nieuw op de groep
• Protocol observeren
• Protocol paracetamol
• Protocol steamer
• Protocol wondverzorging
• Protocol stint
• Protocol buiten vervoer
• Protocol uitstapjes
• Protocol vermissing
• Protocol reanimatie
• Schoonmaakbeleid

Alle protocollen en beleidsstukken zijn aanwezig op het kinderdagverblijf en kunnen te allen tijde worden ingezien door de ouder/opvoeder.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN RONDLEIDING AANVRAGEN