Personeelsbeleid

Kinderdagverblijf Curious Kids hecht veel waarde aan de hoge kwaliteit van ons personeel. Wij zorgen er dan ook voor dat alle pedagogisch medewerkers minimaal in het bezit zijn van een SPW niveau 3 diploma voor pedagogisch medewerkers conform CAO norm.

Curious Kids zet pedagogisch medewerkers in aan de hand van de leidster kind ratio. Dit is een model dat aangeeft hoeveel pedagogisch medewerkers er per een bepaald aantal kinderen ingezet mag worden. Hoeveel pedagogisch medewerkers er per hoeveel kinderen ingezet worden is afhankelijk van de leeftijden van de kinderen. Deze ratio is vastgesteld binnen de Wet Kinderopvang. Onderstaand wordt deze weergegeven.

Leidster kind ratio model

Bij dagopvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijke aanwezige kinderen ten minste:

• één pedagogisch medewerker per drie aanwezige kinderen tot 1 jaar
• één pedagogisch medewerker per vijf aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
• één pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar
• één pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar

Curious Kids kiest er bewust voor om de groepen kleiner waardoor het leidster-kind ratio op de dreumes en peutergroepen lager ligt. Op onze babylocaties bieden wij opvang aan maximaal 10 kinderen per dag en zijn er dagelijks drie vaste pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Op onze dreumes en peutergroepen werken twee leidsters per dag en zij bieden opvang aan 10 tot 12 kinderen. Op iedere groep zijn er 3 tot 4 vaste pedagogisch medewerkers werkzaam.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN RONDLEIDING AANVRAGEN