Ouderbeleid

Curious Kids vindt het ontzettend belangrijk dat de ouders van de kinderen die op het kinderdagverblijf zitten zeer actief worden betrokken bij de opvang en bij het kinderdagverblijf.  Het is in direct belang van het kind dat u goed geïnformeerd bent over ons als kinderdagverblijf en onze manier van werken.

Curious Kids kent meerdere momenten/manieren waarop wij u van informatie voorzien.

• Via de website
• Telefonisch contact
• Informatieboekje
• Bezichtiging
• Intakegesprek
• Beleidstukken
• Overdracht
• Evaluatiegesprekken
• Ouderavonden
• Kind volgsysteem mappen
• Oudercommissie
• Publiceren inspectierapporten

Dagelijkse overdracht

Alle ouders worden dagelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind door middel van een overdracht. Deze overdracht is in de ochtend bij het brengen van het kind en in de namiddag bij het ophalen van het kind. In de ochtend vragen de pedagogisch medewerkers naar de nacht, het ontbijt en bijzonderheden, zodat zij de dag goed kunnen overnemen. Alles wat van belang is, kan de ouder vertellen. Hierdoor zijn de pedagogisch medewerkers bij de ochtendoverdracht weer volledig op de hoogte van de gebeurtenissen en ontwikkeling van het kind thuis. Aan het einde van de dag zullen de leidsters vertellen hoe de dag is geweest (eten, slapen, activiteiten, bijzonderheden).

Whatsapp-groep per gezin

Voor elk kind bij ons op de groep wordt een groepsapp aangemaakt met de ouders. In deze groepapp zitten de pedagogisch medewerkers met de groepstelefoon en de vader en/of moeder van het kind. Gedurende de dag kunnen ouders en leidsters zo in direct contact met elkaar komen. De pedagogisch medewerkers zullen minimaal 1x per dag een foto of video van het kind naar de groepsapp sturen, om ouders op de hoogte te brengen van de dag.

Oudergesprekken

Ook vinden er oudergesprekken plaats. Twee keer per jaar hebben de ouders observatiegesprekken met de pedagogisch medewerkers over de voortgang en de ontwikkeling van hun kindje op het kinderdagverblijf. Deze gesprekken en de voortgang worden vastgelegd in het kind- volgsysteem waardoor de ontwikkeling optimaal naar de ouders toe in kaart wordt gebracht.

Ouderavonden

Om de ouders nog meer bij het kinderdagverblijf te betrekken, vinden er 4 keer per jaar ouderavonden plaats. Aan deze ouderavonden zijn opvoedkundige thema’s verbonden, zoals de peuterpubertijd en de ontwikkeling van het jonge kind.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN RONDLEIDING AANVRAGEN