De Oudercommissie

In de Wet Kinderopvang is het adviesrecht van ouders geregeld vanuit het idee dat de ouders inspraak moeten hebben op een aantal fundamentele punten die voor ouders en kinderen van belang zijn. Kinderdagverblijf Curious Kids heeft de samenwerking met ouders hoog in het vaandel staan en staat volledig achter deze samenwerking.  Curious Kids heeft daarom een oudercommissie die de belangen van de ouders en de kinderen behartigd. Iedere ouder waarvan het kind op het kinderdagverblijf zit kan zich voor de commissie kandidaat stellen.

De oudercommissie kiest zelf haar kandidaten. Alle locaties hebben een gezamenlijke oudercommissie waarvan per kinderdagverblijf minimaal 2 ouders kandidaat zijn. Bij stemming per kinderdagverblijf gelden alleen de stemmen van de ouders aangesloten bij die locatie waarover wordt gestemd.

De oudercommissie stelt zich ten doel:

• De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
• Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.
• Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie en/of (het bestuur van) de kinderopvangorganisatie.

Op alle kinderdagverblijven kan het volledige oudercommissie reglement en het huishoudelijke reglement/werkwijze van de oudercommissie, dat ontworpen is door de oudercommissie zelf, worden opgevraagd en ingezien. Ook zijn hier inschrijfformulieren aanwezig voor kandidaatstelling voor de oudercommissie. Op dit moment is er een volledige oudercommissie waar alle ouder bij terecht kunnen en die Curious Kids zullen adviseren.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN RONDLEIDING AANVRAGEN