Beleid van Curious Kids

Alles wat er binnen het kinderdagverblijf gedaan, gedacht en uitgedragen wordt, hangt samen met het beleid. In alle beleidstukken die wij hebben ontworpen wordt helder en duidelijk uiteengezet wat onze visie is, hoe wij onze werkwijze hierop laten aansluiten en waarom wij dit doen. Beleid is de centrale houvast waar alles met betrekking tot het kinderdagverblijf mee samenhangt. Er zijn meerdere beleidstukken die zich allen afzonderlijk richten op een specifiek deel.

Daarnaast zijn er nog vele protocollen waar vanuit Curious Kids handelt in specifieke en alledaagse situaties. Al deze beleidsstukken en protocollen liggen ter inzage op het kinderdagverblijf en kunnen worden opgevraagd bij de pedagogisch medewerkers of de directie.

De beleidsstukken aan de hand waarvan Curious Kids werkt zijn:

• Pedagogisch beleid en pedagogisch werkplan

• Hygiëne en gezondheidsbeleid

• Veiligheidsbeleid

• Ouderbeleid

• Klachtenbeleid

• Personeelsbeleid

• Protocollen

Bij de informatie over onze locaties vind u de afgegeven inspectierapporten per locatie.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN RONDLEIDING AANVRAGEN